Политика за защита на личните данниПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА Гис Консулт ООД

 

Тази политика има за цел да информира потребителите – ползватели на уебсайта www.rezerv-e.com  за данните, които събираме чрез нашия сайт или е получена по телефон, чрез електронна поща, чрез формуляри на електронен или хартиен носител и форми за попълване и събиране на информация.

Определени са мерки, които са въведени от Гис Консулт ООД с цел да гарантира, че се обработват само лични данни по подразбиране, които са необходими за всяка конкретна цел на обработването по отношение на обема на събраните лични данни, степента на обработването, периода на съхраняването им и тяхната достъпност, като мерките гарантират, че по подразбиране без намеса от страна на физическото лице личните данни не са достъпни за неограничен брой физически лица.Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни:

 

Гис Консулт ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на своите продукти и услуги, а именно – онлайн запазване на часове , на следните основания:

 • Изпълнение на задълженията на „Гис Консулт ООД по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага от Гис Консулт ООД;
 • За целите на легитимния интерес на Гис Консулт ООД;


Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването:

Гис Консулт ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите продукти и услуги за следните цели:

 • заявка за продукт или услуга;
 • заплащане на услуга;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • предоставяне на техническа поддръжка чрез телефон, скайп, вайбър или друго техническо средство;
 • защита на информационната сигурност;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;


Какви видове лични данни събира, обработва и съхраняваме?


Гис Консулт ООД извършва следните дейности за събиране на личните данни за следните цели:

 • приемане на заявка на потребител за услуга в уебсайта – целта на тази операция е да разберем за желанието на потенциален клиент, че желае да закупи от нас продукт или услуга;
 • изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до услугите, които са заявили;

Категории лични данни, цел и основание за събиране:

 1. Събиране на първоначални данни при приемане на заявка: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон)

Цел, за която се събират данните:

- регистрация на потребител;

- осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него във връзка със заявената услуга;

- управление и изпълнение на вашите заявки за продукти или услуги, изпълнение на договори за продукти и услуги;

- изготвяне и изпращане на сметка/фактура за продуктите и/или услугите, които използвате при нас;

- за да осигурим необходимото цялостно обслужване и всякакво техническо съдействие за поддържане на предоставените услуги;

- за изпълнение на законови задължения;

- за счетоводни нужди.

Основание за обработка на личните Ви данни:

С регистрация в нашия уебсайт и подаването на заявка за закупуване на услуга, между Гис Консулт ООД и Вас се създава преддоговорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни.

Цел, за която се събират данните:

 

- за удостоверяване на потребители/бекенд и фронтенд/;

- издаване на фактура на юридическо лице.

Основания за обработка на данните:

След първоначалната заявка за регистрация или заплащане на услуга между Гис Консулт ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни.

 

 1. Други данни, които обработваме за неприсъствено обучение:

При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, събираме данни за използвания IP адрес.

Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса.

Основания за обработка на данните:

Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който Вие сте страна, създаването на профил на потребителя на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора.

 

Гис Консулт ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриване расов или етнически произход;
 • разкриване политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Гис Консулт ООД не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни:

Гис Консулт ООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от 5 години след приключване на договорните ни отношения освен ако закон не изисква друг срок. След изтичането на този срок, Гис Консулт ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни.
Гис Консулт ООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на дружеството или друго. 


Гис Консулт ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация. 


Предаване на вашите лични данни за обработване:


Гис Консулт ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламента.


Вашите права са:

 

 1. Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни:

 

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Гис Консулт ООД за цел на обработване, която не е свързана с изпълнението на законово задължение или договор, за което сте дали съгласие, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

Консулт ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните. 

С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите ни, Вашият достъп до услугите ни ще се прекрати.

Вижте по-долу условията, при които Гис Консулт ООД не е длъжен да изтрие и заличи вашите лични данни, или част от тях.

 1. Право на достъп:

 

Вие имате право да изискате и получите информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват. 

Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни. 

Гис Консулт ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. 

Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Гис Консулт ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията. 

 

 1. Право на коригиране или попълване:

 

В случай, че обработваме непълни или сгрешени данни, Вие имате право, по всяко време, да отправите искане до Гис Консулт ООД да заличим, коригираме или блокираме ваши лични данни, обработването, на които не отговаря на изискванията на закона.

 

 1. Право на изтриване („да бъдеш забравен“):

 

Вие имате правото да поискате от Гис Консулт ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Гис Консулт ООД има задължението да ги изтрие, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо България
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Гис Консулт ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва в следните случаи:

 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до Гис Консулт ООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете. 

Гис Консулт ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права. 

 1. Право на ограничаване:


Вие имате право да изискате от Консулт ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им;
 • обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване;
 • повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.
 1. Право на преносимост:

 
Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Гис Консулт ООД.

Вие можете да поискате от „Гис Консулт ООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо. 

 1. Право на жалба:

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от „ЦИОП” ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг. 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни:

 Ако Гис Консулт ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети. 

Гис Консулт ООД не е длъжно да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни:

За извършването на доставка на  услуга , съответно издаване на документ за това, Консулт ООД предоставя личните Ви данни на лица, които обработват личните данни от името на Консулт ООД и по негово нареждане или възлагане, като тношенията между администратора и обработващите лични данни се уреждат с договор:

- лице, извършващо счетоводни услуги за администратора;

- компания, предоставяща услуги на информационната технология (ИТ компания) за администратора;

- Национална агенция по приходите с цел и на основание изпълнение на законовите задължения за данъчна отчетност;

Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Политика за „бисквитките“

 • Бисквитки


С  цел  повишаване  на  ефективността,  електронната  платформа  на  сайта  използва файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies).
Какво представляват бисквитките и защо се използват?
Бисквитките  са  малки  текстови файлове, за  временно  съхранение  на  информация относно действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването  на  даден  уебсайт.  Те  се  запазват  на използвания  от  потребителя компютър или мобилно устройство за определен период от време в зависимост от вида си.
Бисквитките спомагат за по-удобно използване на уебсайта, тъй като спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга.
Бисквитките  позволяват  на  уебсайта  да  функционира  безпроблемно,  да  следи  за нередности  и да  установява  възможности за  оптимизиране  на  начините, по  който предоставя информация и общува с потребителите.
Сайтът използва следните  бисквитки :

 • Системно необходими бисквитки


Това са бисквитки, без които функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок риск.
Тук  спадат  бисквитки  за  навигиране  в  уебсайта,  запазване  на  попълнената информация  при  преминаване  между  различните  стъпки,  както  и  при  вход  или регистрация.
Системно  необходими  са,  също  така  бисквитките,  осигуряващи  контрол  върху сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси.
Този  тип  бисквитки,  често  се  определят  като  временни  или  сесийни,  тъй  като  се съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъра.


Бисквитки на трети страни, за ефективност, анализи и реклама


За по-добра прецизност, сайтът използва утвърдените аналитичните инструменти на Google Analytics .

 • Деактивиране на бисквитки


Като  потребител  имате  възможност  да  контролирате  използваните  бисквитки,  да изтривате запазените на Вашето устройство бисквитки, и да деактивирате употребата на бисквитки занапред. Подробни инструкции за различните браузъри и операционни системи можете да откриете на адрес
http://www.aboutcookies.org/
Имайте  предвид, че блокирането на бисквитки ще се  отрази на  начина, по  който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.
Линкове
Сайт или мобилно приложение могат да включват линкове към други уеб сайтове, които са извън нашия контрол. Не можем да носим отговорност за защитата на личните данни или за съдържанието на тези уеб сайтове, но предлагаме тези линкове, за да улесним нашите посетители да намерят повече информация по конкретни теми.


Други разпоредби:

 

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

18.07.2019