Общи условияПравила и условия за ползване

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ИЗБРОЕНИТЕ ПО-ДОЛУ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА REZERV_E.COM И АКО СТЕ СЪГЛАСЕН С ТЯХ, ОТБЕЛЕЖЕТЕ ЧЕКБОКСА 'Съгласен съм с условията и правилата за ползване на REZERV-E.COM'.

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "ГисКонсулт"ООД(наричан по-долу REZERV-E.COM) от една страна и потребителите на сайта REZERV-E.COM, включително и тези които изискват регистрация на e-mail и парола за вход.

 

"ГисКонсулт"ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, бул. Раковски 9б

"ГисКонсулт"ООД е регистрирано в Комисията за защита на личните данни, по повод предоставяните доброволно от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ данни във връзка с ползването от тях на УСЛУГИ, предлагани от REZERV-E.COM.

 

1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

 

REZERV-E.COM предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следните свои услуги: запазване на часове, регистрация на клиенти и предлагащи услуга, достъп до информация за клиенти и услуги, наричани за краткост УСЛУГИ REZERV-E.COM предоставя УСЛУГИ при следните УСЛОВИЯ:

УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.REZERV-E.COM не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел настоящите УСЛОВИЯ. При използване УСЛУГИТЕ на REZERV-E.COM потребителят се задължава да спазва настоящите УСЛОВИЯ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите УСЛОВИЯ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА REZERV-E.COM С НАТИСКАНЕ НА БУТОНА "СЪГЛАСЕН" И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА НА ПОЛЗВАНЕ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят "във вида, в който са" и това, че REZERV-E.COM не поема никаква отговорност за невъзможността да бъдат доставени , както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на УСЛУГИТЕ.

 

2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ

 

Предвид ползването на УСЛУГИТЕ на REZERV-E.COM, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява:

  • да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование ЛИЧНИ ДАННИ);
  • да внася при нужда промени в тези ЛИЧНИ ДАННИ с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.
  • В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави фалшива или неточна информация, REZERV-E.COM има право да изтрие ПОТРЕБИТЕЛЯ и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои УСЛУГИ.

 

 

3. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

 

Съобразно Закона за защита на личните данни, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до собствените си ЛИЧНИ ДАННИ, които е въвел или са станали достояние на REZERV-E.COM при ползване от него на УСЛУГИТЕ, както и на поправка на тези ДАННИ. Приемайки настоящите Условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са регистрирали e-mail и парола изрично се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от REZERV-E.COM по електронен път. Всички доброволно предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ДАННИ и други ДАННИ, които го идентифицират в процеса на ползване на УСЛУГИТЕ се съхраняват, обработват и използват от REZERV-E.COM за функционалността на УСЛУГАТА и за целите на рекламата.

 

4. ДОСТЪП,E-MAIL и ПАРОЛА, СИГУРНОСТ

 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до административен панел на REZERV-E.COM, след като извърши процеса на регистрация. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да уведоми незабавно REZERV-E.COM за всяко неоторизирано използване на E-MAIL и ПАРОЛА за всяко друго нарушаване на сигурността ; да прекратява достъпа до УСЛУГИТЕ (log off) в края на всяка сесия (след използването им). В случай на загубване (забравяне) на ПАРОЛАТА, REZERV-E.COM ще генерира автоматично нови и изпрати за потвърждение нови на регистрираната от ПОТРЕБИТЕЛЯ лична електронна поща през системата за регистрация. REZERV-E.COM не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

 

5. ОТГОВОРНОСТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на УСЛУГАТА разбират, че информацията, данните, публикуваните снимки,които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това СЪДЪРЖАНИЕ. Използвайки Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да срещне СЪДЪРЖАНИЕ, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства REZERV-E.COM няма да отговаря за каквото и да е СЪДЪРЖАНИЕ, създадено от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, включително за грешки и пропуски в него .

 

6. АВТОРСКО ПРАВО

 

Дизайнът, структурата, предоставената услуга и съдържанието на този уебсайт са предмет на авторско право като изключителното право за използването им принадлежи на REZERV-E.COM. На потребителите се забранява да модифицират, копират, публикуват, продават или лицензират някаква част от или цялото съдържание на Интернет страницата, и да го използват за каквато и да е публична или търговска цел освен за популяризиране на информация за системата.

Адрес на администратора и поддържащият екип. е-mail : admin@rezerv-e.com

18.07.2019